Wat goed en edel is houdt stand, 't is aan d'onsterflijkheid verwant.
Ancestry

Stamboomgegevens van de families

{Staes - Degrave - Beyen - Boels}

Nand Staes
 
 Nand Staes, bestuurslid Familiekunde Vlaanderen - Regio Brussel.
Medewerker bij het Rijksarchief van Brugge voor de steden Veurne, Lo en Reninge.
Stamboomonderzoek naar de families Staes, Degrave, Beyen en Boels.
Indien gewenst kan je mij contacteren op "nand [p] staes [a] familiekunde-brussel [p] be" (vervang "[p]" door "." en "[a]" door "@")
of via het mailsysteem van GenoPro.