Database Akten West-Vlaanderen

Een honderdtal vrijwilligers zorgt ervoor dat de klappers van de West-Vlaamse parochieregisters en registers van de burgerlijke stand in databases worden geladen. Deze gegevens worden dan verder doorgestuurd naar het Rijksarchief (zie hieronder).

Zelf sta ik in voor de registratie van Dopen, Huwelijken en Begrafenissen van alle parochies van de gemeenten Lo, Reninge en Veurne tussen de jaren 1580 en 1800.

Tot op heden is dit goed voor ongeveer 104.000 regels met in totaal 713.000 gegevens en 950 werkuren.
Hieronder vind je het overzicht van het aantal registraties per type en per gemeente.

Gemeente Dopen Huwelijken Begrafenissen  
Lo 10.430 2.621 7.294 20.345
Reninge 12.391 2.959 6.698 22.048
Veurne 30.042 7.511 24.174 61.727
  52.863 13.091 38.166 104.120

Op de website van de vrijwilligers vind je de Database Akten West-Vlaanderen waar deze gegevens kunnen worden bekeken.
Het Rijksarchief in Belgiƫ

Alle gegevens die door de vrijwilligers worden ingezameld envenals gegevens uit andere bronnen worden doorgestuurd naar het Rijksarchief waar ze in een centrale database worden geladen.

Voor opzoekingen kan je op hun website terecht. Kijk in de rechter kolom in het blokje "SNEL ZOEKEN", selecteer de optie "Zoeken naar personen", vul een naam in en klik dan op OK.

Een simpele handleiding voor toegang tot de digitale versie van de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand vind je hier.
Meer informatie over mijn genealogische activiteiten vind je op mijn Ancestry Master Page.